FIIA Briefing Paper: Moscow’s Arctic dreams turned sour? Analysing Russia's policies in the Arctic

Juha KäpyläHarri Mikkola & Toivo Martikainen
Ulkopoliittinen instituutti

Venäjällä on arktisella alueella huomattavia taloudellisia, turvallisuuspoliittisia ja hallinnollisia intressejä. Venäjä on Arktiksella niin keskeinen toimija, että ilman Venäjän osallistumista kansainvälinen arktinen yhteistyö on tuomittu epäonnistumaan.

Venäjällä on ollut suuria toiveita arktisen alueen öljy- ja kaasuvarojen sekä laivareittien hyödyntämisestä, mutta niiden tielle on tullut monimutkaisia haasteita. Venäjän yleinen uudistuskyvyttömyys johtanee siihen, että arktisten alueiden kehitys tulee jatkumaan, mutta odotettua hitaammin sekä epälineaarisesti.

Venäjän huomio arktisilla alueilla on siirtynyt aiempaa enemmän turvallisuuskysymyksiin, ja maa on lisännyt sotilaallista suorituskykyään pohjoisessa. Vaikka turhaan pelonlietsontaan ei ole aihetta, epävarmuus Venäjän aikeista on osoitus heikentyneestä turvallisuustilanteesta.

Kiristyneestä kansainvälisestä tilanteesta huolimatta eri osapuolet ovat pyrkineet pitämään kiinni alueellisesta yhteistyöstä arktisella alueella. Arktinen yhteistyö on näissä olosuhteissa osoittanut joustavuutensa.

Venäjän taloudelliset ongelmat ja Kremlin poikkeukselliset toimet sekä sisä- että ulkopolitiikassaan ovat joka tapauksessa herättäneet huolta niin Venäjän arktisen politiikan suunnasta kuin koko arktisen yhteistyön tulevaisuudesta.

Julkaisu on luettavissa kokonaisuudessaan Ulkopoliittinen instituutin sivuilla.

Tagit: Talousmaantiede, Politiikka, Arktinen, Arktiset alueet

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

Puh. 040 353 8149

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis