Economic effects of climate change across Russian regions (2012-2015)

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskusCEMATin ja Venäjän tiedeakatemian Karjalan tutkimuskeskuksen Taloustieteen instituutinkolmivuotinen yhteishanke tutkii sääolojen vaikutuksia Venäjän aluetalouksiin. Hankkeen tavoitteena on analysoida alueellisten talousindikaattoreiden ja ilmastoskenaarioiden pohjalta, miten mahdolliset eri sääolot heijastuvat aluetalouksiin tulevina vuosikymmeninä. Hankkeen yhtenä painopisteenä on sääoloista suoraan riippuvainen maataloustuotanto, jolla on sekä välitön tulovaikutus maatalousvaltaisten alueiden talouteen että välillinen vaikutus kuluttajahintainflaatioon ja tätä kautta elintasoon alueilla. Monitieteiseen tutkimushankkeeseen osallistuu taloustieteen, maantieteen ja ilmastotieteen  asiantuntijoita. 

Lisätietoja antaa tutkija Simo Leppänen, simo.leppanen(at)aalto.fi

Ota yhteyttä

Sivuston ylläpidosta vastaa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskus CEMAT (Center for Markets in Transition)

Aalto-yliopisto

Aalto-yliopisto
Kauppakorkeakoulu
Center for Markets in Transition (CEMAT)

Katuosoite

PL 21210 
00076 AALTO

Ekonomiaukio 1
Espoo

Ota yhteyttä

cemat(at)aalto.fi

 

Viagra Cialis